loader image

Актуални новини

Galera07 / ship building

На 22ри Април беше пуснат във водите на река Дунав край Силистра – първия построен в България електрически алуминиев пасажерски кораб

На 22ри Април беше пуснат във водите на река Дунав край Силистра - първия построен в България електрически алуминиев пасажерски кораб. Уникалният 12м х 4.5м кораб е специално построен за нуждите на Община Силистра за връзка с град Калараш. Плавателният съд е оборудван с 120 Kw LiFePo тягови...

повече информация
Съобщение за сключен договор BG16RFOP001-6.002-0007-C01-U-06 на „Галера 07“ ООД с Община Бургас за „Доставка на туристически кораб, обслужващ крайбрежните води на Черно море“

Съобщение за сключен договор BG16RFOP001-6.002-0007-C01-U-06 на „Галера 07“ ООД с Община Бургас за „Доставка на туристически кораб, обслужващ крайбрежните води на Черно море“

Поръчката е за цялостна изработка и доставка на пътнически кораб, за осигуряване на транспортно-комуникационна връзка между град Бургас, туристическите обекти, съставните селища и квартали на Община...

повече информация
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „Галера 07“ ЕООД, по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по четири обособени позиции“.

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „Галера 07“ ЕООД, по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по четири обособени позиции“.

Краен срок за подаване на оферти – 16.00 ч. На 27.04.2016 г. Публична покана Изисквания към офертите Образец на оферта Методика за оценка Декларация на кандидата Проекто-договор Общи...

повече информация