loader image

Galera 07 / Ship repair

Метални конструкции от черни и цветни метали

Фирмата има богат опит в изработката на различни по вид и предназначение метални конструкции – халета, колони, фундаменти, бункери за насипни товари, кесони за строителни отпадъци и др.