loader image

Galera 07 / Ship repair

МИГ/МАГ, ВИГ заваряване

Заваряването е сред основните дейности на фирмата. Разполагаме със заваръчни процедури за черни и цветни метали, както и със сертифицирани заварчици.