loader image

GALERA 07 / SHIP REPAIR

реализирани проекти

Галерия / р/к „Акула“ – проектиране и изпълнение на проекта

Галерия / Перо на руля – изработка, изпитване.

Галерия / Преустройство на р/к „Егео 3“

Галерия / Изработка на корабни палубни кранове с различна товароподемност съвместно с „Навалтекс инжинеринг“ ООД

Галерия / Дюзи за винт – изработка, изпитване

Галерия / Мобилизация на m/v VOS STONE за обслужване на ветрогенераторен парк в Северно море

Галерия / Мобилизация на m/v VOS STONE за оборудване на кораба с платформа „Ampelmann”.

Галерия / Преустройство на димоходите на m/v “ VOS STAR”