loader image

Сертификати

Сертификация

Quality service

СЕРТИФИКАТИ

Authorized distributor certificate

Bulgaria (valid until 01/2029)

RINA Services S.p.A

Welding Procedure Qualification Record

Български корабен регистър

Свидетелство за одобряване на фирма

СЕРТИФИКАТИ

Lloyd’s Register Group Ltd.

Welding Procedure Qualification Record

Руски регистър

ISO 9001:2015

QS Zürich AG

Сертификат за съответствие