loader image

Galera 07 / Ship repair

Тръбни конструкции и системи

„Галера 07“ ЕООД изработва и ремонтира всякакъв вид тръбни системи от черни и цветни метали. Компанията е желан партньор от корабособственици и кораборемонтни заводи за внедряването на новите системи за третиране на баластни води.