loader image

На 22ри Април беше пуснат във водите на река Дунав край Силистра – първия построен в България електрически алуминиев пасажерски кораб

На 22ри Април беше пуснат във водите на река Дунав край Силистра – първия построен в България електрически алуминиев пасажерски кораб. Уникалният 12м х 4.5м кораб е специално построен за нуждите на Община Силистра за връзка с град Калараш. Плавателният съд е...
Съобщение за сключен договор BG16RFOP001-6.002-0007-C01-U-06 на „Галера 07“ ООД с Община Бургас за „Доставка на туристически кораб, обслужващ крайбрежните води на Черно море“

Съобщение за сключен договор BG16RFOP001-6.002-0007-C01-U-06 на „Галера 07“ ООД с Община Бургас за „Доставка на туристически кораб, обслужващ крайбрежните води на Черно море“

Поръчката е за цялостна изработка и доставка на пътнически кораб, за осигуряване на транспортно-комуникационна връзка между град Бургас, туристическите обекти, съставните селища и квартали на Община...
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „Галера 07“ ЕООД, по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по четири обособени позиции“.

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „Галера 07“ ЕООД, по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по четири обособени позиции“.

Краен срок за подаване на оферти – 16.00 ч. На 27.04.2016 г. Публична покана Изисквания към офертите Образец на оферта Методика за оценка Декларация на кандидата Проекто-договор Общи...
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „Галера 07“ ЕООД, по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по четири обособени позиции“.

Съобщение за сключен договор към ОПИК по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01 „Подобряване ефикасността на производствения капацитет и създаване на условия за експортен потенциал на „Галера 07“ ЕООД“

„Галера 07“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0541-С01 „Подобряване ефикасността на производствения капацитет и създаване на условия за експортен потенциал на „Галера 07“ ЕООД“ по процедура...
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „Галера 07“ ЕООД, по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по четири обособени позиции“.

Съобщение за сключен договор BG16RFOP002-3.001-0783-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Галера 07” ЕООД“, чрез внедряване в производството на ново енергийно ефективно оборудване”

„ГАЛЕРА 07“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0783-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Галера 07” ЕООД“, чрез внедряване в производството на ново енергийно...