loader image

Какво предлагаме

Ние извършваме всички видове корпусно-заваръчни ремонти и преустройства на плавателни съдове, изработваме голямо разнообразие от корабни детайли, тръбарски дейности, климатизация, вентилация. Изпратете ни запитване за оферта.

Последни новини

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „Галера 07“ ЕООД, по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по четири обособени позиции“.

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „Галера 07“ ЕООД, по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по четири обособени позиции“.

Краен срок за подаване на оферти – 16.00 ч. На 27.04.2016 г. Публична покана Изисквания към офертите Образец на оферта Методика за оценка Декларация на кандидата Проекто-договор Общи...

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „Галера 07“ ЕООД, по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по четири обособени позиции“.

Съобщение за сключен договор към ОПИК по проект BG16RFOP002-2.001-0541-С01 „Подобряване ефикасността на производствения капацитет и създаване на условия за експортен потенциал на „Галера 07“ ЕООД“

„Галера 07“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0541-С01 „Подобряване ефикасността на производствения капацитет и създаване на условия за експортен потенциал на „Галера 07“ ЕООД“ по процедура...

Нашите партньори