loader image

Краен срок за подаване на оферти – 16.00 ч. На 27.04.2016 г.
 Публична покана
 Изисквания към офертите
 Образец на оферта
 Методика за оценка
 Декларация на кандидата
 Проекто-договор
 Общи условия