loader image

Поръчката е за цялостна изработка и доставка на пътнически кораб, за осигуряване на транспортно-комуникационна връзка между град Бургас, туристическите обекти, съставните селища и квартали на Община Бургас.

front-view-12
sun-deck
bridge
interior
MAX_0018.00_01_03_19.Still013
MAX_0018.00_01_26_24.Still020
MAX_0018.00_01_54_02.Still028
MAX_0018.00_02_41_11.Still042
MAX_0018.00_03_06_09.Still050
MAX_0018.00_03_21_07.Still056
MAX_0018.00_03_53_13.Still066
MAX_0018.00_04_06_21.Still068
MAX_0018.00_05_15_13.Still086
MAX_0018.00_05_46_10.Still097
MAX_0018.00_06_10_23.Still106
MAX_0018.00_07_10_11.Still125
MAX_0018.00_07_24_20.Still132
MAX_0018.00_07_53_10.Still143
MAX_0018.00_08_26_07.Still156
MAX_0018.00_08_37_22.Still161
MAX_0018.00_11_04_08.Still203
MAX_0003.00_00_01_22-46
MAX_0003.00_00_01_22-1